Правителсвото разреши продажбата на имот в село Горна Брезница