Държавният музей на Амстердам прави 709 000 творби достъпни безплатно онлайн