Ще има ли някой отбор предимство при въвеждането на новите правила