Създадохме възможност хората от български произход да имат право на лични документи: ВМРО