Компаниите с висок оперативен ливъридж бият пазара