Милчев: Такава мизерия и нищета има само в гетата на Индия и Африка