Офелия Кънева и Лалко Дулевски стават членове на Икономическия и социален съвет