AMD потвърди, че “Cezanne” е с учетворен размер на максималната адресируема L3 кеш памет за ядро ​спрямо “Renoir”