Търговският дефицит на България се свива със 72% към ноември