Аулата на болница „Св. Екатерина“ ще носи името на проф. Чирков