Награждават с орден шефа на общата комисия със Скопие проф. Ангел Димитров