Частично бедствено положение е обявено в три населени места в община Враца