Евростат: Производството в България е с най-голям спад в ЕС спрямо година по-рано