Изменят закона за признаване на професионалните квалификации