Официално доплащане в болниците по ясна тарифа - защо не?