Предлагат следователя Стефан Петров за член на прокурорската колегия на ВСС