Започват огледи на щетите от наводненията в Софийско