Влизаме в САЩ с отрицателен тест за COVID-19 от 26 януари