ЕЦБ разчита на бърза и всеобхватна ваксинация за възстановяване на икономиката