Израел продължава да регистрира голям брой заразени