Норвегия планира да добива в морето метали вместо петрол