Търсят трима юрисконсулти и ръководител на „Вътрешен одит“ в общината