Мари на Гала със стряскаща изповед за последиците от Ковид-19 върху нея