Петима играчи търсят в съда 4,7 млн. от Националната лотария