Отделянето на парникови газове в САЩ спада най-много от Втората световна война