Нивото на река Тунджа при Ямбол и Елхово продължава да се покачва