Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за стаж и работно място