Износът на България намалява с близо 8% в периода януари – ноември 2020 г.