След ваканцията - депутатите в ожесточен дебат (ОБОБЩЕНИЕ)