БНБ ще налага по-високи капиталови изисквания към банките - Финансов дневник