Нов документ ще позволява на хора с български произход, но без гражданство, да пребивават свободно в страната - Общество и политика