Предлагани промени в закона забраняват на домашните насилници да носят оръжие