Срещата на президента с Татяна Дончева, Димитър Делчев и Настимир Ананиев