Българските национални паркове по-атрактивни от швейцарските