Търговците на едро няма да съобщават на ДАНС при по-едри плащания