Китайски влак-куршум цепи пространството и при сибирски мраз