Държавата ще плаща таксите на студенти със сключен договор с работодател за стаж и работно място