Българската прогресивна линия, обяви Красимир Янков