Близо двоен ръст на ромските деца, които завършват средно образование