Асоциацията на родители на деца с епилепсия набира средства за преносим апарат за ЕЕГ