Антитръмпистка група предлага 50 млн. долара на републиканци, които са срещу Тръмп