Изпаренията в хирургичните зали и как могат да бъдат ограничени