Публични конкурси с явно наддаване определят ползвателите на общинските паркоместа