Големият Алеко, който е роден днес: Щастливецът без нито един лев в джоба