Стефан Петров е предложението на следователите за член на ВСС