Решено: Търговците на едро няма да докладват за пране на пари