Достъп до широколентов интернет ще бъде осигурен в селските райони