Общият износ на България намалява със 7.8 на сто през януари - ноември 2020 г.