2020 се крихме от вируса, 2021 се крием от ваксините, 2022 - ще се крием от ваксинираните: Патриция Кирилова