Викингът от Капитолия отказва да яде неорганичната затворническа храна